' + ret.debug + '

SPOLOČNOSŤ A ĽUDIA

Správame sa ako investor. Cieľom našej práce je zvyšovanie trhovej hodnoty jednotlivých firiem. Zabezpečením kapitálu a strategickým riadením sa snažíme o využitie trhových príležitostí, ktoré vidíme v našich projektoch. V zhodnotení potenciálnych investičných príležitostí sa správame racionálne. Cez optiku našich investičných kritérií sa pýtame, či je daný projekt pre nás vhodný. Zisťujeme či a ako je schopný prispieť k naplneniu našich globálnych cieľov.

Sme hrdí na to, že za našou prácou stoja zdravé princípy a hodnoty. Snažíme sa, aby výsledkom našej práce boli nielen spokojní koneční zákazníci, ale hľadáme aj celospoločenské prínosy. Aj keď sú racio a dáta základom našej práce, nezabúdame na intuíciu a cit.

V PRÍPADE ZÁUJMU O SPOLUPRÁCU S NAŠOU SPOLOČNOSŤOU, VYUŽITE PROSÍM TENTO FORMULÁR

Kontakt

POLLEO PARTNERS, s.r.o.

Dunajská 15, 811 08 Bratislava, Slovakia
Sídlo spoločnosti: Dunajská 15, 811 08 Bratislava, Slovakia
IČO: 44 590 296, DIČ: 2022755174, IČ DPH: SK2022755174

Tel.: +421 2 33 04 61 61
Email: recepcia@polleo.sk